دیگر خدمات ۱۳۹۷-۵-۲ ۰۸:۵۸:۳۱ +۰۰:۰۰

Project Description

دیگر خدمات

کار در ارتفاع

ارائه کلیه بیمه نامه های مورد نیاز مسکونی، تجاری و …

کار در ارتفاع

دسته بندی خدمات دسترسی با طناب:

– جوشکاری در ارتفاع

– NDT بازرسی جوش درارتفاع

– خدمات دکل مخابراتی و برق

– کار و ایمنی در فضای بسته

– شتشوی نما و سطوح در ارتفاع

– رنگ آمیزی ونقاشی سطوح در ارتفاع

– پیچ و رول پلاک در ارتفاع

– آب بندی و عایق کاری در ارتفاع

– جرم گیری و سندبلاست در ارتفاع

– نصب و اتصالات صنعتی در ارتفاع

– بالا کشی بار و سازه صنعتی

– ایمنی زمین شناسی وجفرافیای

– عکاسی و فیلمبرادی در ار تفاع

– هرس درختان

  • خدمات

  • خدمات

  • خدمات

اداره کلیه بخش های فنی ساختمان

شرکت الو سرویس سامانه هوشمند مدیریت مجتمع ها و واحد های مسکونی، تجاری و صنعتی می باشد که برای اولین بار از سال 1396 کار خود را آغاز نموده است و در جهت سهل سازی خدمات بخش آپارتمانی، مسکونی و تجاری قدم برداشته، شرکت الو سرویس با گردآوری تک تک خدمات مورد نیاز واحد های مسکونی و تجاری که شامل سیستم های برقی، مکانیکی، لوله کشی،آسانسور، نظافت و ….برآن شده است تا خدمتی نوین برای شهروندان عزیز ارائه نماید / الو سرویس با سهل سازی کار مدیران آپارتمان باعث شده تا در هزینه های تامین، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی 24 ساعته خدمات شهری بهروری مدیریتی مجتمع ها و واحدهای آپارتمانی را افزایش دهد.

  • خدمات

  • خدمات

  • خدمات

ارائه کلیه خدمات نوین شهری

شرکت الو سرویس سامانه هوشمند مدیریت مجتمع ها و واحد های مسکونی، تجاری و صنعتی می باشد که برای اولین بار از سال 1396 کار خود را آغاز نموده است و در جهت سهل سازی خدمات بخش آپارتمانی، مسکونی و تجاری قدم برداشته، شرکت الو سرویس با گردآوری تک تک خدمات مورد نیاز واحد های مسکونی و تجاری که شامل سیستم های برقی، مکانیکی، لوله کشی،آسانسور، نظافت و ….برآن شده است تا خدمتی نوین برای شهروندان عزیز ارائه نماید / الو سرویس با سهل سازی کار مدیران آپارتمان باعث شده تا در هزینه های تامین، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی 24 ساعته خدمات شهری بهروری مدیریتی مجتمع ها و واحدهای آپارتمانی را افزایش دهد.

  • خدمات

  • خدمات

  • خدمات

الو سرویس