ارائه کلیه خدمات نگهبانی ۱۳۹۷-۴-۲۳ ۰۶:۴۰:۳۰ +۰۰:۰۰

Project Description

ارائه کلیه خدمات نگهبانی

خلاصه خدمات

به عمل حفاظت و حراست از دارایی‌ها یا افراد که به‌وسیله گماشتن فردی ویژه برای این امر صورت بگیرد نِگَهبانی یا حِراسَت گفته می‌شود. فردی که مأمور پاسداری و نگهداری از چیزی یا جایی شده را نگهبان می‌گویند.
نگهبانان ممکن است از سوی نهادهای دولتی به کار گماشته شده باشند یا از سوی اشخاص و گروه‌های خصوصی.
در بیشتر موارد نگهبانان یونیفورم به تن می‌کنند و حضور خود را با ایستادن در محل، یا نصب دوربین نظارتی مداربسته یا نصب آژیر به چشم می‌آورند تا از اقدامات غیرقانونی نسبت به آن محل یا افراد حاضر در محل جلوگیری کنند.
وظایف تیم نگهبانی شرکت الو سرویس :
1. تعیین صلاحیت
2. حفاظت از اخبار، اسناد و مدارک طبقه‌بندی‌شده
3. ارائه مشاوره امنیتی به سطوح مدیریتی
4. طبقه‌بندی و کنترل تأسیسات و اماکن دستگاه
5. شناسایی عوامل و عناصر ایجادکننده نارضایتی
6. پیش‌بینی، پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی
7. تدوین دستورالعمل‌های حفاظتی
8. نظارت و کنترل تردد کارکنان و دیگر آمد و شد کنندگان به تأسیسات و اماکن

نتایج

شرکت الو سرویس سامانه هوشمند مدیریت مجتمع ها و واحد های مسکونی، تجاری و صنعتی می باشد که برای اولین بار از سال 1396 کار خود را آغاز نموده است و در جهت سهل سازی خدمات بخش آپارتمانی، مسکونی و تجاری قدم برداشته، شرکت الو سرویس با گردآوری تک تک خدمات مورد نیاز واحد های مسکونی و تجاری که شامل سیستم های برقی، مکانیکی، لوله کشی،آسانسور، نظافت و ….برآن شده است تا خدمتی نوین برای شهروندان عزیز ارائه نماید / الو سرویس با سهل سازی کار مدیران آپارتمان باعث شده تا در هزینه های تامین، تعمیر، نگهداری و پشتیبانی 24 ساعته خدمات شهری بهروری مدیریتی مجتمع ها و واحدهای آپارتمانی را افزایش دهد.

الو سرویس